Bắt đầu với Wordpress.com

Checking… Đang kiểm tra... ×

We'll send you an email to activate your account, so please triple-check that you've typed it correctly.

Checking… Đang kiểm tra... ×
Gợi ý:

Tên người dùng của bạn nên có tối thiểu bốn ký tự và chỉ bao gồm chữ thường và số.

Đang kiểm tra... Đang kiểm tra...
Hiển thị

Great passwords use upper and lower case characters, numbers, and symbols like !"£$%&.

Sinh ra mật khẩu mạnh
Checking… Đang kiểm tra... ×
Gợi ý:

Chọn địa chỉ cho blog của bạn. Bạn có thể thay đổi địa chỉ Wordpress.com sau đó.Nếu bạn không muốn có một blog bạn có thể chỉ đăng ký tên người dùng.

Thinking about upgrading?

Lựa chọn nâng cấp ngay khi đăng ký có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều hơn là nâng cấp sau đó. Để biết thêm thông tin về mỗi bản nâng cấp, trỏ chuột lên trên phần tên sẽ thấy giới thiệu về tính năng.

 
WordPress.com Beginner
WordPress.com Premium
WordPress.com Business
3 GB
13 GB
Unlimited
Unlimited
Community
Direct Email
Live Chat
Cost
Miễn phí
$166.00$99.00 per year
$686.00$299.00 per year
Tạo tài khoản tức là bạn đồng ý với Điều khoản của dịch vụ.