Bắt đầu với Wordpress.com

Checking… Đang kiểm tra... ×

We'll send you an email to activate your account, so please triple-check that you've typed it correctly.

Checking… Đang kiểm tra... ×
Gợi ý:

Tên người dùng của bạn nên có tối thiểu bốn ký tự và chỉ bao gồm chữ thường và số.

Đang kiểm tra... Đang kiểm tra...
Hiển thị

Great passwords use upper and lower case characters, numbers, and symbols like !"£$%&.

Sinh ra mật khẩu mạnh
Checking… Đang kiểm tra... ×
Gợi ý:

Chọn địa chỉ cho blog của bạn. Bạn có thể thay đổi địa chỉ Wordpress.com sau đó.Nếu bạn không muốn có một blog bạn có thể chỉ đăng ký tên người dùng.

Thinking about upgrading?

Lựa chọn nâng cấp ngay khi đăng ký có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều hơn là nâng cấp sau đó. Để biết thêm thông tin về mỗi bản nâng cấp, trỏ chuột lên trên phần tên sẽ thấy giới thiệu về tính năng.

 
WordPress.com Beginner
WordPress.com Premium
WordPress.com Business
3 GB
13 GB
Unlimited
Unlimited
Community
Direct Email
Live Chat
Cost
Miễn phí
$166.00$99.00 per year
$686.00$299.00 per year
Tạo tài khoản tức là bạn đồng ý với Điều khoản của dịch vụ.

Free Trials

— Trải nghiệm 14 ngày được nâng cấp. Miễn phí!

Details and Terms

  • You can try any participating upgrade for a 14-day trial period, at no charge.
  • You will be asked to provide payment information when starting the trial, but you will not be charged until the 14-day trial period is up. If you cancel before the period is up, you will not be charged at all.
  • We will send you an email reminder one day before you will be charged.
  • You can cancel trial upgrades under Store → My Upgrades in your dashboard at any time.